Υπ΄αριθμ. 14221/03.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για Ακίνητα Κυριότητας και Διαχείρισης ΕΤΑΔ ΑΕ

03/10/2022 | Υπηρεσίες