Υπ΄αριθμ. 13954_27.09.2022 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για υπηρεσίες υποστήριξης της ΕΤΑΔ ΑΕ που αφορούν στην «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης της μελετοκατασκευής «Αποκατάσταση του πρώην Sanatorium/Hotel» στην Πάρνηθα μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας βάσει του Ν. 4412/2016»

27/09/2022 | Υπηρεσίες