Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

06/10/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 13798/05.10.2023 Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» – Αρ. Διακ. 12509/06.09.2023