Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

20/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Υπ΄αριθμ. 13597/20.10.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Ανακαίνιση καταστημάτων ανθοπωλείων Βουλής» σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΚΣΝΜ μελέτη.