Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

13/09/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ αριθμ. 11811/13.09.2021 Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού στο Υποκατάστημα «Ακτή Βουλιαγμένης» της ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Διακ. 11200/30.08.2021