Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/09/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Υπ΄αριθμ. 10300/22.09.2020 Διακήρυξη ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το τεχνικό έργο «Οικοδομικές Εργασίες συντήρησης Φέροντος Οργανισμού και αποκατάστασης κελύφους στο ΣΑΛΕ 1950 και Φτερόλακας στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»