Η ΕΤΑΔ Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, εκμίσθωσης στεγασμένων και υπαίθριων χώρων, για τη λειτουργία τεσσάρων (4) Σχολών Χιονοδρομίας, εντός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» στις θέσεις «Φτερόλακα 1850» και «Κελάρια 1950»

22/11/2021 | Ανακοινώσεις, Τα Νέα μας

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, εκμίσθωσης στεγασμένων και υπαίθριων χώρων, για τη λειτουργία τεσσάρων (4) Σχολών Χιονοδρομίας, εντός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» στις θέσεις «Φτερόλακα 1850» και «Κελάρια 1950»

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, εκμίσθωσης στεγασμένων και υπαίθριων χώρων, για τη λειτουργία τεσσάρων (4) Σχολών Χιονοδρομίας, εντός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» στις θέσεις «Φτερόλακα 1850» και «Κελάρια 1950»

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την ορθή και ολοκληρωμένη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρο Παρνασσού ανακοινώνει την προκήρυξη διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού, με δικαίωμα αντιπροσφορών, μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr, που αφορά στην εκμίσθωση στεγασμένων και υπαίθριων χώρων για τη λειτουργία τεσσάρων (4) Σχολών Χιονοδρομίας, εντός των εγκαταστάσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας της ΕΤΑΔ ΑΕ Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, συγκεκριμένα στις θέσεις «Φτερόλακα 1850» και «Κελάρια 1950».

H διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για δύο (2) χιονοδρομικές περιόδους, με δυνατότητα παράτασης, για ακόμη μία (1).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων, Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Οι ανάδοχοι θα έχουν αποκλειστικό δικαίωμα δραστηριοποίησης στις εγκαταστάσεις του ΧΚ Παρνασσού για την λειτουργία οργανωμένων σχολών εκμάθησης χιονοδρομίας (με μόνη εξαίρεση τυχόν ανεξάρτητους δασκάλους – εκπαιδευτές χιονοδρομίας που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες).

Στους εξωτερικούς χώρους που θα εκμισθωθούν, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πλειοδότη να τοποθετήσει τη διαφημιστική προβολή της σχολής του, κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση του Χ.Κ. Παρνασσού.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν σχετική πληροφόρηση για τη διαγωνιστική διαδικασία και να προμηθευτούν τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Διαγωνισμού, καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είναι η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Προθεσμία και τόπος υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών του διαγωνισμού, ορίζεται η Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, 12:00 ώρα Ελλάδος, στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7 Σύνταγμα, Αθήνα (2ος όροφος – Πρωτόκολλο).

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των οικονομικών προσφορών, θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.