Η ακίνητη δημόσια περιουσία επανατοποθετείται στον επενδυτικό χάρτη

06/01/2022 | Η ΕΤΑΔ στην επικαιρότητα

Παρά τις απειλές και τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που προκαλεί η επιμονή της πανδημικής κρίσης σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο, η ελληνική οικονομία, με υψηλή ανθεκτικότητα και εντυπωσιακή δυναμική, εξακολουθεί να ανακάμπτει με ταχείς ρυθμούς και να εισέρχεται στην πορεία της βιώσιμης ανάπτυξης

ΗΕΤΑΔ με νέο σύγχρονο πρόσωπο εισέρχεται δυναμικά στη νέα εποχή, επανατοποθετώντας την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου στον επενδυτικό χάρτη.

Παρά τις απειλές και τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που προκαλεί η επιμονή της πανδημικής κρίσης σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο, η ελληνική οικονομία, με υψηλή ανθεκτικότητα και εντυπωσιακή δυναμική, εξακολουθεί να ανακάμπτει με ταχείς ρυθμούς και να εισέρχεται στην πορεία της βιώσιμης ανάπτυξης. Η αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται, όπως είναι η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η επαναφορά της Ελλάδας με αξιοπιστία στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, αποτελεί ένα στοίχημα εθνικής σημασίας.

Σε αυτή την προσπάθεια η αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας, ως ένα κρίσιμο αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά, λειτουργώντας ως επιταχυντής της οικονομικής μεγέθυνσης και ως πολλαπλασιαστής του θετικού κοινωνικού αντικτύπου για τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: BHMA