Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

14/10/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη του Διεθνή Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των υποδομών έξι (6) Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ. 11403/13.10.2020