Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

22/12/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών καθημερινού καθαρισμού των γραφείων του Κεντρικού Καταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ.14505/14.12.2020