Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

19/07/2019 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

«Διαγωνισμός για τη μίσθωση γηπέδων Tennis, Volley, Basketball και στεγασμένου βοηθητικού χώρου αυτών (περιλαμβάνοντας γραφειακούς χώρους υποστήριξης λειτουργίας, W.C., συνοδευτικούς/λοιπούς χώρους), εντός του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Ακτή Βουλιαγμένη