Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

17/10/2022 – Ακίνητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (E-AUCTION), ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Q109840)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022

H ΕΤΑΔ προκηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του Κάμπινγκ Φαναρίου Κομοτηνής

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. ανακοινώνει την προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της  www.e-publicrealestate.gr, για την μακροχρόνια εκμίσθωση του Κάμπινγκ Φαναρίου Κομοτηνής μετά των πάσης φύσεως κτιρίων, εγκαταστάσεων και δικτύων, για είκοσι (20) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, και με δυνατότητα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του τουριστικού ακινήτου, υποχρέωση την οποία θα αναλάβει ο ανάδοχος με δικές του δαπάνες.

Το προς εκμίσθωση ακίνητο αποτελείται από έκταση επιφανείας περίπου 60 στρεμμάτων με εγκαταστάσεις επιφάνειας 1.281,78 τμ. βρίσκεται σε μια εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς περιοχή, δίπλα στη λιμνοθάλασσα Ξηρολίμνη, και αποτελεί τον προορισμό χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο. Το κάμπινγκ απέχει μόλις μισή ώρα από την Κομοτηνή, μία ώρα από την Καβάλα και το αεροδρόμιό της και 2,5 ώρες από τη Θεσσαλονίκη. Το Κάμπινγκ λειτουργεί από την ΕΤΑΔ και διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας για εκατόν ογδόντα (180) θέσεις, έτσι ώστε να εξυπηρετεί περίπου 540 άτομα.

Σημειώνεται ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ΕΤΑΔ η πλήρης προσβασιμότητα του ακινήτου και των εγκαταστάσεων του Κάμπινγκ από άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα.

Προθεσμία και τόπος υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών του διαγωνισμού, ορίζεται η Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, 13:00 ώρα Ελλάδος, στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7 Σύνταγμα, Αθήνα 105 62 (2ος όροφος – Πρωτόκολλο). Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της οικονομικής προσφοράς θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες που θα περάσουν επιτυχώς το στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τους ισχύοντες Γενικούς Όρους Διαγωνισμού για τους ανοικτούς διαγωνισμούς με δικαίωμα αντιπροσφορών σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες για το ακίνητο και το διαγωνισμό μπορείτε να δείτε εδώ.