Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

26/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄σριθμ. 13883/26.102.021 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, για την κάλυψη των αναγκών του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ