Υπ΄αριθμ. 12070/05.08.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για υπηρεσίες υποστήριξης της ΕΤΑΔ ΑΕ που αφορούν στην «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης της μελετοκατασκευής «Αποκατάσταση του πρώην Sanatorium/Hotel» στην Πάρνηθα μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας βάσει του Ν. 4412/2016»

05/08/2022 | Υπηρεσίες