Υπ΄αριθμ. 9869/06.07.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε Κάμπινγκ Ασπροβάλτας» – Αρ. Διακ. 7415/30.05.2023

10/07/2023 | Υπηρεσίες