Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

10/09/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 9493/08.09.2020 Διακήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Επισκευών και Λειτουργικών Ελέγχων Αναβατήρων του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα»