Υπ΄αριθμ. 9453/21.06.2022 Απόφαση Ολοκλήρωση του Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Κάμπινγκ Φαναρίου της ΕΤΑΔ Α.Ε- Αρ. Διακ. 6257/10.05.2022

22/06/2022 | Υπηρεσίες