Υπ΄αριθμ. 9452/21.06.2022 Απόφαση Ολοκλήρωση του Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ι.Π. Υπάτης της ΕΤΑΔ Α.Ε – Ρ. δΙΑΚ. 6684/16.05.2022

22/06/2022 | Υπηρεσίες