Υπ΄αριθμ. 9451/21.06.2022 Απόφαση Ολοκλήρωση του Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Κάμπινγκ Ασπροβάλτας της ΕΤΑΔ Α.Ε – Αρ. Διακ. 6532/13.05.2022

22/06/2022 | Υπηρεσίες