Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

05/01/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 92_04.01.2023 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου ιατρικού προσωπικού, του απαιτούμενου ιατροφαρμακευτικού υλικού, ενός ασθενοφόρου για την κάλυψη των αναγκών του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» – Αρ. Διακ. 15777/30.11.2023.