Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

03/09/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 9265/03.09.2020 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ακτή Βουλιαγμένης» – Αρ. Διακ. 7518/22.07.2020