Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

03/09/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 9250/03.09.2020 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης έξι (6) Ολυμπιακών Ακινήτων της ΕΤΑΔ ΑΕ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ