Υπ’ αριθμ. 9201/27.06.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Ι.Π. Υπάτης – Αρ. Προσκλ. 7493/31.05.2023 – Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου.

27/06/2023 | Υπηρεσίες