Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

12/07/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Υπ΄αριθμ. 9200/12.07.2021 Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ετήσιων αδειών για Microsoft 365 & VEEAM Backup για τις ανάγκες της ΕΤΑΔ Α.Ε» – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 8874/06.07.2021