Υπ΄αριθμ. 9170/16.06.2022 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής – Φορολογικής Υποστήριξης της ΕΤΑΔ Α.Ε.» για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ» – Αρ. Διακ. 2723/10.03.2022.

17/06/2022 | Υπηρεσίες