Υπ. αριθμ. 9089/15.06.2022 Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών για την «Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance) της ΕΤΑΔ ΑΕ» – Αρ. Διακ. 7940/31.05.2022

15/06/2022 | Υπηρεσίες