Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

09/07/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Υπ’ αριθμ. 9086/09.07.2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή εργασιών περίφραξης στην παρακείμενη έκταση Λαγονησίου