Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/06/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ’ αριθμ. 8935/22.06.2023 Διεθνής Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό του πενταετούς στρατηγικού πλάνου της εταιρείας».