Υπ΄αριθμ. 8934/14.06.2022 Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου ασφαλιστικών υπηρεσιών για την «Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance) της ΕΤΑΔ ΑΕ»- Αρ. Διακ. 7940/31.05.2022

14/06/2022 | Τα Νέα μας, Υπηρεσίες