Υπ΄αριθμ. 8884/14.06.2022 Απόφαση Ολοκλήρωση του Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Ναυαγοσωστικών Υπηρεσιών με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως αυτός ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31.08.2020), συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος (ι) αυτού, για έντεκα (11) παραλίες αρμοδιότητας ΕΤΑΔ ΑΕ, χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες.- Αρ. Διακ. 5701/28.04.2022

14/06/2022 | Τα Νέα μας, Υπηρεσίες