Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

06/07/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Υπ΄αριθμ. 8874/06.07.2021 Τακτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ετήσιων αδειών για Microsoft 365 & VEEAM Backup για τις ανάγκες της ΕΤΑΔ Α.Ε.»