Υπ΄αριθμ. 8838/10.06.2022 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ακτή Βουλιαγμένης της ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Διακ. 5504/20.04.2022

10/06/2022 | Υπηρεσίες