Υπ’αριθμ. 867/25.1.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια και Εγκατάσταση πεδίων Μέσης Τάσης, Υ/Σ Κοντόκεδρος (Άνω Φτερόλακα) στο Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»-Αρ. Προσκλ. 16315/16.11.2022– Κατακύρωση.

25/01/2023 | Υπηρεσίες