Υπ’αριθμ. 863/25.1.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο Υποκατάστημα “Ακτή Βουλιαγμένης” της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 14639/11.10.2022 – Κατακύρωση.

25/01/2023 | Υπηρεσίες