Υπ’ αριθμ. 863/24.02.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο Υποκατάστημα «Ακτή Βουλιαγμένης» της ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Διακ. 14639/11.10.2022_Κατακύρωση

01/06/2023 | Υπηρεσίες