Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15/06/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 8536/15.06.2023 Ανοιχτός Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος «Ι.Π. Αιδηψού» της ΕΤΑΔ Α.Ε.