Υπ΄αριθμ. 8532/07.06.2022 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ι.Π. Αιδηψού της ΕΤΑΔ ΑΕ”

07/06/2022 | Υπηρεσίες