Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

29/06/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 8453/28.28.06.2021 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Συγκρότημα Γουδή» της ΕΤΑΔ Α.Ε – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 5982/12.05.2021. – Κατακύρωση