Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

14/06/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 8404/14.06.2023 Απόφαση Ματαίωσης Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Ι.Π. Αιδηψού. – Αρ. Διακ. 7414/30.05.2023.