Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

25/06/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Υπ΄αριθμ. 8360/25.06.2021 Απόφαση Έγκρισης πρακτικού του Τακτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ξύλινων ξαπλωστρών παραλίας για το υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ακτή Βουλιαγμένης» – Αρ. Διακ. 5983/12.05.2021- Κατακύρωση