Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

27/06/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 8279/23.06.2024 Απόφαση Ματαίωσης Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό του πενταετούς στρατηγικού πλάνου της εταιρείας.- Αρ. Διακ. 8935/22.06.2023