Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

03/08/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 8130/03.08.2020 Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Επιθεώρηση τουριστικών αναβατήρων του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»- Αρ. Διακ. 7306/17.07.2020