Υπ΄αριθμ. 8110/01.06.2022 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ι.Π. Αιδηψού της ΕΤΑΔ ΑΕ- Αρ. Διακ. 6256/10.05.2022

02/06/2022 | Υπηρεσίες