Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/06/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Υπ΄αριθμ. 7541/07.06.2024 Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Ανανέωση 350 Αδειών του Εγκατεστημένου Συστήματος Forcepoint Enterprise Suite της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Πρόσκλ. 1875/27.02.2024 – Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου