Υπ΄αριθμ. 7539/25.05.2022 Διευκρινίσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος «Κάμπινγκ Φαναρίου – Αρ. Διακ. 6257/10.05.2022

25/05/2022 | Υπηρεσίες