Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

01/06/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 7533/31.05.2023 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας Λιμναίου Τμήματος του Υποκαταστήματος Σπήλαια Διρού της ΕΤΑΔ ΑΕ»