Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

09/06/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 7518/09.06.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την «Απομάκρυνση και διαχείριση των προϊόντων καθαίρεσης του Συγκροτήματος Νεράιδα στην Μαρίνα Αλίμου της ΕΤΑΔ Α.Ε»