Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

31/05/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 7493/31.05.2023 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Ι.Π. Υπάτης.