Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

31/05/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 7415/30.05.2023 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος «Κάμπινγκ Ασπροβάλτας» της ΕΤΑΔ Α.Ε.