Υπ’ αριθμ. 7334/29.05.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσηςτου Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Διαχείρισης του Πρασίνου του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου» και για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του Πρασίνου του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά της ΕΤΑΔ ΑΕ» – Αρ. Διακ. 4474/05.04.2023_Κατακύρωση

01/06/2023 | Υπηρεσίες